Dokumentarni film

U kamenu uklesano - dokumantarni film o projektu