Skip to content

O projektu

Cilj projekta “U kamenu uklesano” je povezivanje mladih u Bosni i Hercegovini kroz zajednički rad na proučavanju, zaštiti i promociji kulturnog naslijeđa. Fokus leži na srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima – stećcima, koje nalazimo u gotovo svim dijelovima Bosne i Hercegovine (ukupno preko 60.000). 24 nekropole stećaka upisane su na UNESCO-ovu listu svjetskog naslijeđa, ali većina ih je u veoma lošem stanju. U sklopu projekta, timovi mladih iz pet općina (Posušje, Trebinje, Stolac, Foča, Travnik) radi na registraciji, istraživanju i mapiranju nekropola stećaka u svojim općinama. Rezultat projekta bit će publikacija, dokumentarni film i web-stranica koji će biti predstavljeni na završnom događaju u Sarajevu i nizu manjih događaja u lokalnim zajednicama. U toku projekta, mladi će upoznati vršnjake iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, naučiti kako se organizira i provodi istraživanje i planiranje događaja, te postati kvalificirani vodiči za vlastito kulturno naslijeđe.

Projekat provodi Fondacija “Mak Dizdar”, u saradnji sa pet lokalnih koordinatora u svakoj općini i timovima lokalnih volontera. U prvoj fazi projekta, pet lokalnih timova sastalo se na trodnevnoj radionici u sklopu koje su dobili osnovnu obuku u istraživačkim metodama (arheologija, historija umjetnosti, etnografija) i tehnikama fotografije i registracije nekropola. U drugoj fazi projekta, timovi provode različite akitvnosti u svojim zajednicama: registracija i fotografiranje nekropola stećaka, snimanje razgovora sa lokalnim stanovništvom o sjećanjima i pričama vezanim za stećke, priprema i pisanje tekstova za publikaciju.

Provođenje projekta omogućili su USAID i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Циљ пројекта “У камену уклесано” је повезивање младих у Босни и Херцеговини кроз заједнички рад на проучавању, заштити и промоцији културног наслијеђа. Фокус лежи на средњовјековним надгробним споменицима – стећцима, које налазимо у готово свим дијеловима Босне и Херцеговине (укупно преко 60.000). 24 некрополе стећака уписане су на УНЕСЦО-ову листу свјетског наслијеђа, али већина их је у веома лошем стању. У склопу пројекта, тимови младих из пет општина (Посушје, Требиње, Столац, Фоча, Травник) ради на регистрацији, истраживању и мапирању некропола стећака у својим општинама. Резултат пројекта бит ће публикација, документарни филм и њеб-страница који ће бити представљени на завршном догађају у Сарајеву и низу мањих догађаја у локалним заједницама. У току пројекта, млади ће упознати вршњаке из других крајева Босне и Херцеговине, научити како се организира и проводи истраживање и планирање догађаја, те постати квалифицирани водичи за властито културно наслијеђе.

Пројекат проводи Фондација “Мак Диздар”, у сарадњи са пет локалних координатора у свакој општини и тимовима локалних волонтера. У првој фази пројекта, пет локалних тимова састало се на тродневној радионици у склопу које су добили основну обуку у истраживачким методама (археологија, хисторија умјетности, етнографија) и техникама фотографије и регистрације некропола. У другој фази пројекта, тимови проводе различите акитвности у својим заједницама: регистрација и фотографирање некропола стећака, снимање разговора са локалним становништвом о сјећањима и причама везаним за стећке, припрема и писање текстова за публикацију.

Провођење пројекта омогућили су УСАИД и Међународна организација за миграције (ИОМ).