Publikacija “Forum o proučavanju, zaštiti i promociji stećaka”

U sklopu projekta „U kamenu uklesano“, koji od početka 2019. godine provodi Fondacija „Mak Dizdar”, objavljena je publikacija povodom Foruma o proučavanja, zaštiti i promociji stećaka. Forum je održan 14. decembra 2019. godina u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine uz učešće niza stručnjaka i predstavnika institucija koje se u svom radu dotiču stećaka kao jednog od najvažnijih elemenata bosanskohercegovačkog i regionalnog kulturnog naslijeđa. U publikaciji su sakupljeni tekstovi nastali na osnovu izlaganja održanih tokom foruma, a bave se temema kao što su zakonski okviri za zaštitu stećaka, prijedlozi mjera njihove konzervacije, osvrti na procese dokumentacije stećaka u prošlosti i budućnosti, pregled stanja nekropola u pojedinim bosanskohercegovačkim općinama i regijama itd.